PAB - Persoonlijk Assistentiebudget

Voor huishoudelijke taken die binnen het kader van de dienstencheques mogen worden uitgevoerd heeft onze afdeling


"VLOEMANS Dienstencheques"


zorgvuldig geselecteerde en gemotiveerde huishoudhulpen die kunnen worden ingezet voor:


  • Poetsen
  • Ramen wassen
  • Wassen en strijken
  • Maaltijden bereiden
  • Boodschappen doen
  • klein naaiwerk
  • Begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit*


meer info

Dienstencheques


Wat is een Persoonlijk assistentiebudget (PAB)?

Een PAB is een budget dat het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap) aan mensen met een handicap geeft. Met dat budget kunnen zij hun assistentie thuis, op school of op het werk organiseren en financieren.


De persoon met een handicap (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) die een PAB krijgt, is een budgethouder. Met een PAB werft de budgethouder assistenten aan. Hij kan dit geld niet zomaar uitgeven. Het geld is uitsluitend bedoeld om de hulp van een of meerdere persoonlijke assistenten te betalen.


Sinds 1 april 2016 kunnen enkel nog minderjarigen een PAB aanvragen. De aanvraagprocedure verloopt via de Intersectorale Toegangspoort (ITP). Meer informatie daarover vindt u op de website van het VAPH   'Aanvraagprocedure voor minderjarigen'


Meerderjarigen die intensieve ondersteuning willen krijgen, kunnen sinds 1 april 2016 een Persoonsvolgend Budget (PVB) aanvragen.

Zie onze pagina Persoonsvolgende Financiering en Persoonsvolgend Budget


Minderjarigen die al een PAB hebben, behouden hun PAB. Voor hen verandert er niets.


Meerderjarigen die al een PAB hebben, behouden voorlopig hun PAB. Voor hen worden overgangsmaatregelen voorzien in het kader van een overstap naar een Persoonsvolgend Budget.

Het VAPH zal het toegekende budget tegen 1 januari 2017 omzetten naar een Persoonsvolgend Budget (PVB). Men krijgt dan een bedrag persoonsvolgende middelen ter beschikking waarmee men de ondersteuning die men met het PAB organiseerde,  verder kan zetten binnen het nieuwe kader van Persoonsvolgende Financiering (PVF).


Door middel van het PAB kunt u hulp krijgen om u aan te kleden, te eten of op te ruimen, maar ook voor uw boodschappen, uw verplaatsingen of zelfs uw uitstappen. Ook (ortho)(ped)agogische begeleiding en ondersteuning behoren tot de mogelijkheden.


Het PAB schommelt tussen 9.684,75 en 45.195,53 euro op jaarbasis. Dat zijn de bedragen voor 2016. Die bedragen worden 1 keer per jaar aan de index aangepast.


Meer informatie vind u op de website van het VAPH bij Persoonlijk Assistentiebudget