PVB - Persoonsvolgend Budget


JE LEVEN IN EIGEN HANDEN NEMEN


Wat is een Persoonsvolgend Budget (PVB)?

Het Persoonsvolgend Budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar waarmee men zorg en ondersteuning kan inkopen binnen zijn eigen netwerk, bij vrijwilligers, persoonlijke assistenten, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.


Wie komt in aanmerking voor een PVB?

Het is bedoeld voor mensen die door hun handicap intensieve of frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een PVB, moet u voldoen aan enkele voorwaarden.

In het kort:

 •     U moet erkend zijn door het VAPH als persoon met een handicap.
 •     U moet jonger zijn dan 65 jaar.
 •     U moet in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen of verblijven.

Voorlopig kunnen enkel personen vanaf de leeftijd van 17 een aanvraag indienen voor een Persoonsvolgend Budget (PVB). Voor personen jonger dan 17 kan nog steeds opvang en begeleiding of een Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) aangevraagd worden. In de toekomst zullen zij ook een PVB kunnen aanvragen.


Waarvoor kan een PVB gebruikt worden:

Met een Persoonsvolgend Budget (PVB) kunt u:

 •     een persoonlijk assistent inschakelen
 •     huishoudhulp, poetshulp, gezinszorg inschakelen,
 • een vrijwilliger vergoeden …
 • dagondersteuning, woonondersteuning of individuele begeleiding inkopen bij een zorgaanbieder die door het VAPH vergund is;
 •     intensieve of frequente begeleiding bij een thuisbegeleidingsdienst betalen;
 •     zelf iemand in dienst nemen die u ondersteuning biedt;


Wanneer en hoe kan ik een PVB aanvragen?

Sinds 1 april 2016 kunnen +17-jarigen die nood hebben aan intensieve of frequente ondersteuning, een PVB aanvragen. Voor meerderjarigen die al een vraag stelden aan het VAPH, worden overgangsmaatregelen voorzien.

Meer informatie vind u   op de website van het VAPH klik hier

In bepaalde situaties is er nood aan onmiddellijke ondersteuning. In zo'n situaties is het maatschappelijk verantwoord om onmiddellijk een budget ter beschikking te stellen.

 •     noodsituatie (bv. plots wegvallen van uw netwerk)
 •     spoedprocedure (bij een snel degeneratieve aandoening)
 •     maatschappelijke noodzaak (bv. wanneer sprake is van misbruik of verwaarlozing)
 •     overgang minderjarigen-meerderjarigen


In het geval van noodsituatie en spoedprocedure zullen er al budgetten beschikbaar zijn vanaf 1 april 2016.

Voor de twee andere dringende situaties - maatschappelijke noodzaak en de overgang minderjarigen naar meerderjarigen - worden vanaf 2017 stapsgewijs maatregelen ingevoerd.


Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u op de website van het VAPH :  klik hier


Een Persoonsvolgend Budget (PVB) is combineerbaar met tegemoetkoming van het VAPH voor hulpmiddelen en met tegemoetkomingen van de Federale Overheid. Het Persoonsvolgend Budget (PVB) kan niet gecombineerd worden met een basisondersteuningsbudget (BOB).