Persoonsvolgende Financiering

Kwaliteit

Professionele zorgverlening en vertrouwen zijn essentiële zaken bij het verlenen van thuiszorg.


Wij werken dan ook uitsluitend met gekwalificeerde zorgprofessionals die onze waarden en opvattingen delen.


Om onze kwaliteit op te volgen en waar nodig verbeteringen aan te brengen, voeren wij op geregelde tijdstippen evaluatie-gesprekken met onze cliënten.

Ondersteuning op maat voor personen met een handicap


Iedereen moet zijn leven zoveel mogelijk zelf kunnen organiseren, ook als je hiervoor ondersteuning nodig hebt. Hoe deze ondersteuning eruit moet zien, verschilt van persoon tot persoon. Sommigen hebben nood aan hulpmiddelen , anderen rekenen op familie, vrienden of buren of schakelen bepaalde diensten in,

zoals thuishulp. En voor nog anderen is gespecialiseerde ondersteuning heel erg belangrijk.


Persoonsvolgende financiering (PVF) is het nieuwe financieringssysteem voor de ondersteuning van personen met een handicap. Ze heeft specifiek betrekking op het ondersteuningsbeleid voor de leeftijdsgroep 17 tot 65 jaar.

Het regelt ook de toegang tot ondersteuningsvormen waarvoor erkenning door het VAPH vereist is. Deze vormen noemen we ook wel "niet-rechtstreeks toegankelijke hulp".


PVF gaat uit van vraaggestuurde ondersteuning: de persoon met een handicap krijgt zelf het budget in handen om die ondersteuning te organiseren. Het grote voordeel van dit systeem is dat verschillende ondersteuningsvormen makkelijk met elkaar gecombineerd kunnen worden.


Het PVF-systeem bestaat uit twee trappen:

• trap 1: het Basisondersteuningsbudget (BOB) en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

• trap 2: het Persoonsvolgend Budget (PVB)


Persoonsvolgende Financiëring (vroeger het PAB  (Persoonlijk assistentiebudget)

Zowel budgethouders als kandidaat budgethouders van een PVB (Persoonsvolgend budget) of BOB (Basis ondersteuningsbudget) kunnen bij ons terecht voor ondersteuning, begeleiding en opvolging. Van advies en opvolging bij de aanvraag van het budget tot uitvoering van de gewenste zorg.